Stötdämpning

Stötdämpning och utfyllnad för att skydda varan.
Här finns olika former av stötdämpning och utfyllnad för att skydda varor under transport. Stötdämpande emballage i plast och papper.